ورود

Children\'s Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Children\'s Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
 • محدود

Children\'s Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Ahmad Ghanizadeh; Fatemeh Shams    تاریخ انتشار: 2007
بوسیله    زمان: 129 روز قبل
اندازه: 129.80 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14012508,
author = {Ahmad Ghanizadeh; Fatemeh Shams},
title = {Children\'s Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder},
journal = {Child & Family Behavior Therapy},
language = {EN},
volume = {29},
number = {3},
pages = {1-11},
doi = {10.1300/J019v29n03_01},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Children\'s Perceived Parent-Child Relationships and Family Functioning in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
%A Ahmad Ghanizadeh"\n"%A Fatemeh Shams
%J Child & Family Behavior Therapy
%D 2007

[ Download ]


 • نویسنده (گان): Ahmad Ghanizadeh; Fatemeh Shams
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1300/J019v29n03_01
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Child & Family Behavior Therapy
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2007
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1-11
 • شماره جلد(ها): 29
 • شماره (های) انتشار: 3
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟