ورود

Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells

Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells
 • محدود

Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Jones, John; Gheysen, Godelieve; Fenoll, Carmen    تاریخ انتشار: 2011
بوسیله    زمان: 97 روز قبل
اندازه: 2.82 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14202168,
author = {Jones and John; Gheysen and Godelieve; Fenoll and Carmen},
title = {Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells},
language = {EN},
volume = {10.1007/978-94-007-0434-3},
number = {Chapter 5},
pages = {83-100},
doi = {10.1007/978-94-007-0434-3_5},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells
%A Jones and John"\n"%A Gheysen and Godelieve"\n"%A Fenoll and Carmen
%D 2011

[ Download ]


 • عنوان: Genomics and Molecular Genetics of Plant-Nematode Interactions Volume 67 || Root-knot Nematodes and Giant Cells
 • نویسنده (گان): Jones, John; Gheysen, Godelieve; Fenoll, Carmen
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1007/978-94-007-0434-3_5
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2011
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 83-100
 • شماره جلد(ها): 10.1007/978-94-007-0434-3
 • شماره (های) انتشار: Chapter 5
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟