ورود

Accountants\' Personality Typology and Perceptions of Job-Related Stress: An Empirical Study

Accountants\' Personality Typology and Perceptions of Job-Related Stress: An Empirical Study
 • محدود

Accountants\' Personality Typology and Perceptions of Job-Related Stress: An Empirical Study

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Freddie Choo    تاریخ انتشار: 1987
بوسیله    زمان: 97 روز قبل
اندازه: 1.46 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14202174,
author = {Freddie Choo},
title = {Accountants\' Personality Typology and Perceptions of Job-Related Stress: An Empirical Study},
language = {EN},
volume = {27},
number = {2},
pages = {13-23},
doi = {10.1111/j.1467-629x.1987.tb00084.x},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Accountants\' Personality Typology and Perceptions of Job-Related Stress: An Empirical Study
%A Freddie Choo
%D 1987

[ Download ]


 • نویسنده (گان): Freddie Choo
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1111/j.1467-629x.1987.tb00084.x
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1987
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 13-23
 • شماره جلد(ها): 27
 • شماره (های) انتشار: 2
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 1467-629X
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟