ورود

Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial

Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial
 • محدود

Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Cornelia Schatton; Matthis Synofzik; Zofia Fleszar; Martin A. Giese; Ludger Schöls; Winfried Ilg    تاریخ انتشار: 2017
بوسیله    زمان: 97 روز قبل
اندازه: 805.75 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14202225,
author = {Cornelia Schatton; Matthis Synofzik; Zofia Fleszar; Martin A. Giese; Ludger Schöls; Winfried Ilg},
title = {Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial},
journal = {Parkinsonism & Related Disorders},
language = {EN},
volume = {39},
pages = {80-84},
doi = {10.1016/j.parkreldis.2017.03.016},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial
%A Cornelia Schatton"\n"%A Matthis Synofzik"\n"%A Zofia Fleszar"\n"%A Martin A. Giese"\n"%A Ludger Schöls"\n"%A Winfried Ilg
%J Parkinsonism & Related Disorders
%D 2017

[ Download ]


 • عنوان: Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial
 • نویسنده (گان): Cornelia Schatton; Matthis Synofzik; Zofia Fleszar; Martin A. Giese; Ludger Schöls; Winfried Ilg
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1016/j.parkreldis.2017.03.016
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Parkinsonism & Related Disorders
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2017
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 80-84
 • شماره جلد(ها): 39
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟