ورود

Major influences on employee attendance: A process model.

Major influences on employee attendance: A process model.
 • محدود

Major influences on employee attendance: A process model.

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Steers, Richard M., and Susan R. Rhodes.    تاریخ انتشار: 1978
بوسیله    زمان: 13 روز قبل
اندازه: 1.51 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14605318,
author = {Steers and Richard M. and and Susan R. Rhodes. },
title = {Major influences on employee attendance: A process model.},
publisher = {American Psychological Association (APA)},
language = {EN},
issn = {0021-9010},
pages = {391-407},
doi = {10.1037/0021-9010.63.4.391},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Major influences on employee attendance: A process model.
%A Steers and Richard M. and and Susan R. Rhodes.
%@ 0021-9010
%D 1978

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Steers, Richard M., and Susan R. Rhodes.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1037/0021-9010.63.4.391
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1978
 • ناشر: American Psychological Association (APA)
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 391-407
 • شناسه شاپا: 0021-9010
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟