ورود

Applications of Henstock-Kurzweil integrals on an unbounded interval to differential and integral equations

Applications of Henstock-Kurzweil integrals on an unbounded interval to differential and integral equations
  • محدود

Applications of Henstock-Kurzweil integrals on an unbounded interval to differential and integral equations

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Borkowski, Marcin, and Daria Bugajewska.    تاریخ انتشار: 2018
بوسیله    زمان: 13 روز قبل
اندازه: 373.77 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14605320,
author = {Borkowski and Marcin and and Daria Bugajewska. },
title = {Applications of Henstock-Kurzweil integrals on an unbounded interval to differential and integral equations},
publisher = {Walter de Gruyter GmbH},
language = {EN},
issn = {0139-9918},
doi = {10.1515/ms-2017-0082},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Applications of Henstock-Kurzweil integrals on an unbounded interval to differential and integral equations
%A Borkowski and Marcin and and Daria Bugajewska.
%@ 0139-9918
%D 2018

[ Download ]


  • عنوان: no_title
  • نویسنده (گان): Borkowski, Marcin, and Daria Bugajewska.
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.1515/ms-2017-0082
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2018
  • ناشر: Walter de Gruyter GmbH
  • زبان: انگلیسی
  • شناسه شاپا: 0139-9918
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟