ورود

Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy

Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy
 • محدود

Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Khan, U.A.; Afsar, M.N.    تاریخ انتشار: 2007
بوسیله    زمان: 9 روز قبل
اندازه: 678.56 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610275,
author = {Khan and U.A.; Afsar and M.N.},
title = {Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy},
language = {EN},
volume = {56},
number = {6},
pages = {2354-2359},
doi = {10.1109/tim.2007.908325},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy
%A Khan and U.A."\n"%A Afsar and M.N.
%D 2007

[ Download ]


 • عنوان: Measurement of Broadband Dielectric Properties of Cyclohexane, Chlorobenzene, 10% Formalin, and 1,4-Dioxane Using Dispersive Fourier Transform Spectroscopy
 • نویسنده (گان): Khan, U.A.; Afsar, M.N.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1109/tim.2007.908325
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2007
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 2354-2359
 • شماره جلد(ها): 56
 • شماره (های) انتشار: 6
 • شناسه شاپای الکترونیکی: 0018-9456
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟