ورود

Prosecuting International Crimes at the National and International Level: Between Justice and Realpolitik

Prosecuting International Crimes at the National and International Level: Between Justice and Realpolitik
  • محدود

Prosecuting International Crimes at the National and International Level: Between Justice and Realpolitik

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Ambos, Kai, and Kai Ambos.    تاریخ انتشار:
بوسیله    زمان: 9 روز قبل
اندازه: 2.10 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610284,
author = {Ambos and Kai and and Kai Ambos. },
title = {Prosecuting International Crimes at the National and International Level: Between Justice and Realpolitik},
publisher = {Springer Berlin Heidelberg},
language = {EN},
pages = {55-68},
doi = {10.1007/978-3-540-46278-1_5},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Prosecuting International Crimes at the National and International Level: Between Justice and Realpolitik
%A Ambos and Kai and and Kai Ambos.

[ Download ]


  • عنوان: no_title
  • نویسنده (گان): Ambos, Kai, and Kai Ambos.
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.1007/978-3-540-46278-1_5
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • نوع نشریه: تخصصی
  • ناشر: Springer Berlin Heidelberg
  • زبان: انگلیسی
  • صفحات: 55-68
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟