ورود

Effects of Beet Pulp and Animal By-Products on Milk Yield and In Vitro Fermentation by Rumen Microorganisms

Effects of Beet Pulp and Animal By-Products on Milk Yield and In Vitro Fermentation by Rumen Microorganisms
 • محدود

Effects of Beet Pulp and Animal By-Products on Milk Yield and In Vitro Fermentation by Rumen Microorganisms

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Mansfield, H.R., M.D. Stern, and D.E. Otterby.    تاریخ انتشار: 1994
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 969.35 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610654,
author = {Mansfield and H.R. and M.D. Stern and and D.E. Otterby. },
title = {Effects of Beet Pulp and Animal By-Products on Milk Yield and In Vitro Fermentation by Rumen Microorganisms},
publisher = {American Dairy Science Association},
language = {EN},
issn = {0022-0302},
pages = {205-216},
doi = {10.3168/jds.S0022-0302(94)76943-5},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Effects of Beet Pulp and Animal By-Products on Milk Yield and In Vitro Fermentation by Rumen Microorganisms
%A Mansfield and H.R. and M.D. Stern and and D.E. Otterby.
%@ 0022-0302
%D 1994

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Mansfield, H.R., M.D. Stern, and D.E. Otterby.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.3168/jds.S0022-0302(94)76943-5
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 1994
 • ناشر: American Dairy Science Association
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 205-216
 • شناسه شاپا: 0022-0302
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟