ورود

Using fMRI to study reward processing in humans: past, present, and future

Using fMRI to study reward processing in humans: past, present, and future
 • محدود

Using fMRI to study reward processing in humans: past, present, and future

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Wang, Kainan S., David V. Smith, and Mauricio R. Delgado.    تاریخ انتشار: 2016
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 948.41 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610678,
author = {Wang and Kainan S. and David V. Smith and and Mauricio R. Delgado. },
title = {Using fMRI to study reward processing in humans: past, present, and future},
publisher = {American Physiological Society},
language = {EN},
issn = {0022-3077},
pages = {1664-1678},
doi = {10.1152/jn.00333.2015},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Using fMRI to study reward processing in humans: past, present, and future
%A Wang and Kainan S. and David V. Smith and and Mauricio R. Delgado.
%@ 0022-3077
%D 2016

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Wang, Kainan S., David V. Smith, and Mauricio R. Delgado.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1152/jn.00333.2015
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2016
 • ناشر: American Physiological Society
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 1664-1678
 • شناسه شاپا: 0022-3077
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟