ورود

Digital and Social Media Marketing in Business Education

Digital and Social Media Marketing in Business Education
 • محدود

Digital and Social Media Marketing in Business Education

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Crittenden, Victoria, and William Crittenden.    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 63.85 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610722,
author = {Crittenden and Victoria and and William Crittenden. },
title = {Digital and Social Media Marketing in Business Education},
publisher = {SAGE Publications},
language = {EN},
issn = {0273-4753},
pages = {71-75},
doi = {10.1177/0273475315588111},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Digital and Social Media Marketing in Business Education
%A Crittenden and Victoria and and William Crittenden.
%@ 0273-4753
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Crittenden, Victoria, and William Crittenden.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1177/0273475315588111
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • ناشر: SAGE Publications
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 71-75
 • شناسه شاپا: 0273-4753
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟