ورود

Evaluation of nutrient retention in vegetated filter strips using the SWAT model

Evaluation of nutrient retention in vegetated filter strips using the SWAT model
 • محدود

Evaluation of nutrient retention in vegetated filter strips using the SWAT model

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Elçi, Alper, and Alper Elçi.    تاریخ انتشار: 2017
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 791.71 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610733,
author = {Elçi and Alper and and Alper Elçi. },
title = {Evaluation of nutrient retention in vegetated filter strips using the SWAT model},
publisher = {IWA Publishing},
language = {EN},
issn = {0273-1223},
pages = {2742-2752},
doi = {10.2166/wst.2017.448},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Evaluation of nutrient retention in vegetated filter strips using the SWAT model
%A Elçi and Alper and and Alper Elçi.
%@ 0273-1223
%D 2017

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Elçi, Alper, and Alper Elçi.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.2166/wst.2017.448
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2017
 • ناشر: IWA Publishing
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 2742-2752
 • شناسه شاپا: 0273-1223
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟