ورود

Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An Interdisciplinary Approach

Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An Interdisciplinary Approach
 • محدود

Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An Interdisciplinary Approach

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Jevons, Colin, and Mark Gabbott.    تاریخ انتشار: 2000
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 1.04 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610735,
author = {Jevons and Colin and and Mark Gabbott. },
title = {Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An Interdisciplinary Approach},
publisher = {Informa UK Limited},
language = {EN},
issn = {0267-257X},
pages = {619-634},
doi = {10.1362/026725700785045967},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An Interdisciplinary Approach
%A Jevons and Colin and and Mark Gabbott.
%@ 0267-257X
%D 2000

[ Download ]


 • عنوان: no_title
 • نویسنده (گان): Jevons, Colin, and Mark Gabbott.
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1362/026725700785045967
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2000
 • ناشر: Informa UK Limited
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 619-634
 • شناسه شاپا: 0267-257X
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟