ورود

Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature

Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature
 • محدود

Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Karim Hasanpur; Mohammadreza Nassiry; Ghasem Hosseini Salekdeh; Rasul Vaez Torshizi; Abbas Pakdel; Hasan Kermanshahi    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 912 روز قبل
اندازه: 394.62 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{8460199,
author = {Karim Hasanpur; Mohammadreza Nassiry; Ghasem Hosseini Salekdeh; Rasul Vaez Torshizi; Abbas Pakdel; Hasan Kermanshahi},
title = {Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature},
journal = {Annals of Animal Science},
language = {EN},
volume = {15},
number = {2},
doi = {10.2478/aoas-2014-0081},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature
%A Karim Hasanpur"\n"%A Mohammadreza Nassiry"\n"%A Ghasem Hosseini Salekdeh"\n"%A Rasul Vaez Torshizi"\n"%A Abbas Pakdel"\n"%A Hasan Kermanshahi
%J Annals of Animal Science
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: Influence of Ascites Syndrome on Growth Pattern of Chickens Reared at Normal or Cold Ambient Temperature
 • نویسنده (گان): Karim Hasanpur; Mohammadreza Nassiry; Ghasem Hosseini Salekdeh; Rasul Vaez Torshizi; Abbas Pakdel; Hasan Kermanshahi
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.2478/aoas-2014-0081
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Annals of Animal Science
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • زبان: انگلیسی
 • شماره جلد(ها): 15
 • شماره (های) انتشار: 2
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟