مرکز رشد واحد های فناور

مرکز رشد واحد های فناور

مالک: مریم شکیبا

اعضای گروه: 43

توضیح:

این گروه در راستای اشاعه اطلاعات در حوزه فناوری و خلاقیت و اشتراک مراجع الکترونیکی در زمینه  فعالیت های تخصصی گروه  شامل مهارت های فردی در کارآفرینی،آشنایی با مدیریت کسب و کار،تفکر اقتصادی و مدیریت ریسک،تهیه طرح تجاری و چگونگی استفاده از آن، آشنایی با قوانین کسب و کار و تامین سرمایه وتحلیل بازار و بازاریابی زیر نظر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شده است. اشتراک منابع الکترونیکی در زمینه های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات،علوم مهندسی و علوم اجتماعی از دیگر اهداف گروه میباشد.

توضیح مختصر: اشتراک منابع الکترونیکی در راستای خدمت به شرکت های دانش بنیان،کارآفرینان و ارزش آفرینان.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟