ورود
  • گروه ها
  • رایحه درمانی-آپارتمانها را به پرورش گل وگیاه تبدیل کنیم

رایحه درمانی-آپارتمانها را به پرورش گل وگیاه تبدیل کنیم

رایحه درمانی-آپارتمانها را به پرورش گل وگیاه تبدیل کنیم

مالک: فرامرز مرادی

اعضای گروه: 6

توضیح:

گسترش زندگی ماشینی باعث شده گل وگیاه وانسان از هم دور باشند تاثیر رایحه گیاه و خود گیاه در نشاط وشاد زیستن بی نظیر است در بعضی از کشورها توسعه گل وگیاه در آپارتمانها وجود داشته اما در کشور ما چنین نیست که اگر تحقق یابد تهران را می توان از آلودگی نجات داد. توت فرنگی بیشتر از سایر گیاهان از نظر نگاه کردن آرامش بخش است که به عنوان گیاه کاندید برای سفر به فضاست.

توضیح مختصر: عطرهای بازار نه تنها مفید نیستند به دلیل ساختار شیمیایی تهدید تندرستیند

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟