ورود

گروه علمی_پژوهشی تیم ورک

گروه علمی_پژوهشی تیم ورک

مالک: kambiz Abdi

اعضای گروه: 7

توضیح:

"فهرست خدمات گروه علمی_پژوهشی تیم ورک ... با تیم ورک همیشه چند گام علمی جلوتر از همه حرکت کنید"
گروه تیم ورک در زمینه 1. استخراج مقاله از پایان نامه، رساله و طرح های پژوهشی 2. ادیت حرفه ای مقالات متناسب با ژورنال های معتبر داخلی و خارجی، 3. تحلیل های آماری (SPSS, R, LISREL, SAS)، 4. طراحی پرسشنامه محقق ساخت و ارائه پرسشنامه های استاندارد 5. ترجمه، 6. چاپ مقالات علمی_پژوهشی در مجلات معتبر آی اس آی ISI، اسکوپوس Scopus و پابمد PUBMED و آی اس سیISC 7. انتشار رساله و پایان نامه به صورت کتاب آماده همکاری با اساتید، دانشجویان و موسسات تحقیقاتی در تمام رشته ها و گرایش های تحصیلی می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟