امداد و نجات هلال احمر فردوسی مشهد

امداد و نجات هلال احمر فردوسی مشهد

خدمات فراگیر امداد و نجات، توسعه امدادگر محوری، گستردگی منابع و توان تخصصی، دارا بودن پشتوانه ملی و فراملی، حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی سازمان را قادر می‌سازد تا با حضور به موقع برای خدمت‌رسانی موثر به آسیب‌دیدگان به ویژه آسیب‌پذیرترین آنها برای کاهش آثار زیانبار حوادث و سوانح تلاش کند.
  • گروه ها
  • امداد و نجات هلال احمر فردوسی مشهد

امداد و نجات هلال احمر فردوسی مشهد

امداد و نجات هلال احمر فردوسی مشهد

مالک: حمید

اعضای گروه: 5

توضیح:

 امداد و نجات جمعیت هلال احمر فردوسی مشهدبا سیاست گذاری برای توسعه آگاهی‌های همگانی، ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب‌دیدگان و کمک به آنها جهت بازگشت به زندگی عادی، از طریق آمادگی و بکارگیری جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات، فناوری و اطلاعات علمی و منابع انسانی متخصص به عنوان سرمایه اصلی سازمان، نقش موثری در تسکین آلام بشری، تامین احترام انسانها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها ایفاء می‌کند.

توضیح مختصر: خدمات فراگیر امداد و نجات، توسعه امدادگر محوری، گستردگی منابع و توان تخصصی، دارا بودن پشتوانه ملی و فراملی، حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی سازمان را قادر می‌سازد تا با حضور به موقع برای خدمت‌رسانی موثر به آسیب‌دیدگان به ویژه آسیب‌پذیرترین آنها برای کاهش آثار زیانبار حوادث و سوانح تلاش کند.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟