• گروه ها
  • کتاب‌های الکترونیکی به زبان فارسی

کتاب‌های الکترونیکی به زبان فارسی

کتاب‌های الکترونیکی به زبان فارسی

مالک: احسان طیرانی راد

اعضای گروه: 364

توضیح:

این گروه برای اشتراک‌گذاری کتاب‌های الکترونیکی به زبان فارسی در تمامی زمینه‌های ادبی، تاریخی، رمان، طنز و غیره ایجاد شده است.

توضیح مختصر: این گروه برای اشتراک‌گذاری کتاب‌های الکترونیکی به زبان فارسی در تمامی زمینه‌های ادبی، تاریخی، رمان، طنز و غیره ایجاد شده است.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟