ورود

دانشجوی فردوسی

دانشجوی فردوسی

مالک: حامد

اعضای گروه: 17

توضیح:

مباحث مطروحه در بین دانشجویان

موضوع:

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟