ورود

منطق فازی و کاربردهای آن

منطق فازی و کاربردهای آن

مالک: بابک رضایی

اعضای گروه: 39

توضیح:

این گروه ویژه دانشجویان درس کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1395-1394 می‌باشد.

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟