ورود

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

مالک: بابک رضایی

اعضای گروه: 87

توضیح:

این گروه ویژه دانشجویان درس برنامه ریزی تولید در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1394-1393 می‌باشد.

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟