دسترسی آزمایشی به انتشارات CABI

اطلاع رسانی
    • عمومی
بوسیله اطلاع رسانی زمان: 699 روز قبل

دسترسی آزمایشی به بسته های اطلاعاتی زیر از انتشارات CABI به مدت یک ماه (تا 30 اردیبهشت) برقرار شده است. لازم به ذکر است که استفاده تنها در محوطه دانشگاه فردوسی مشهد و با آی پی های دانشگاه امکان پذیر می باشد.

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟