ورود

دسترسی به پایگاه مقالات فارسی نورمگز از سطح دانشگاه

دسترسی به پایگاه نورمگز http://www.noormags.ir از IP های دانشگاه فردوسی مشهد برقرار شد.برای استفاده، ابتدا ثبت نام کرده و پس از دریافت لینک فعال سازی(در ایی میل ثبت نامی) از این پایگاه استفاده کنید.

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟