ورود

گزارش JCR2016 به همراه Q1, Q2, Q3, Q4

با سلام

دسترسی به گزارش مجلات   2016  JCRبرقرار گردید.

به منظور دانلود فهرست مجلات گزارش های JCR2016 به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:jcr-2016-q1-q2-q3-q4&catid=87,238:slideshow&lang=fa

نظرات

  • تعداد کل: 6

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟