نمایشگاه کتاب

مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي طبق روال سال هاي گذشته و همزمان با شروع ترم تحصيلي، نمايشگاهي از كتاب هاي فارسي با قيمت بسيار نازل جهت حراج برگزار نموده است.
به منظور دسترسي بيشتر دانشجويان و امكان مبادله كتابهايشان، براي اولين بار از همكاري شركت”بدوبوك” استفاده شده است. نمايشگاه فوق تا پايان مهرماه منطبق با ساعات كاري كتابخانه 7:30 الي 17:30 در سالن ورودي كتابخانه مركزي داير است.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟