پروفایل

zahra

zahra      امتیاز: 173

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
توضیح مختصر: مدیر اجرایی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟