پروفایل

سیدمجتبی حسینیان

سیدمجتبی حسینیان      امتیاز: 37

نام: سیدمجتبی
نام خانوادگی: حسینیان
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mo_ho613@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟