پروفایل

الهه ثمری

الهه ثمری      امتیاز: 210

نام: الهه
نام خانوادگی: ثمری
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی: دکتری
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: el_sa760@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: elahe.samari@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟