پروفایل

خاطره

خاطره      امتیاز: 276

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مدیریت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟