ورود

پروفایل

رضا اسدی

رضا اسدی      امتیاز: 125

نام: رضا
نام خانوادگی: اسدی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران - ژئوتکنیک (خاک و پی)
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: Reza.Asadi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: Reza_asadi@ut.ac.ir
توضیح مختصر: دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
درباره من

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه فردوسی مشهد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه تهران

 :Instagram 

https://www.instagram.com/reza_a.s.a.d.i

Linkedin :

https://ir.linkedin.com/in/reza-asadi-b890a7a6

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟