پروفایل

راضیه حیدری

راضیه حیدری      امتیاز: 163

نام: راضیه
نام خانوادگی: حیدری
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع - صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: raziyeh.heidari@ut.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟