پروفایل

سلمان حسن آبادی

سلمان حسن آبادی      امتیاز: 74

نام: سلمان
نام خانوادگی: حسن آبادی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: salman.hasanabadi@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟