ورود

پروفایل

سید محمد باخرزی قزالحصار

سید محمد باخرزی قزالحصار      امتیاز: 352

رشته تحصیلی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
مقطع تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: sm.bakharzi@mail.um.ac.ir
علایق:
درباره من

وای بر سری که نه بر تن بیارزد نه بر نِی

{ٹیپو سلطان}:

 شیر کی ایک دن کی زندگی ، گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے 

آپلود عکس

 
 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟