ورود

پروفایل

قاضوی

قاضوی      امتیاز: 288

نام: بهار
نام خانوادگی: دریاب
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: حسابداری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: doryab@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟