ورود

پروفایل

هادی نوروزی

هادی نوروزی      امتیاز: 108282

نام: هادی
نام خانوادگی: نوروزی
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: noruzi.Hadi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: noruzi_hadi@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟