پروفایل

حسین رحمتی

حسین رحمتی      امتیاز: 1172

نام: حسین
نام خانوادگی: رحمتی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ho_ra152@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: Hosein_rahmati86@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟