ورود

پروفایل

Saeed

Saeed      امتیاز: 219

نام: Saeed
نام خانوادگی: Kh
جنسیت: مرد
مقطع تحصیلی: دکترای عمومی
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: sa_kh664@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: saeeddvm96@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟