پروفایل

بنفشه

بنفشه      امتیاز: 142

نام: بنفشه
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: پترولوژی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟