ورود

پروفایل

9026517023

9026517023      امتیاز: 649

نام: mohammad
نام خانوادگی: seyyedi
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1364/05/26
رشته تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی: دکتری
تلفن: 05117630431
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: se.seyyedi@um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: seyedi2467@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟