ورود

پروفایل

fereshteh

fereshteh      امتیاز: 18765

درباره من

گذشت میکنم تا آسایش داشته باشم...

به فراموشی میسپارم تالبخندبزنم...

سکوت میکنم تا باکسی بحث وجدل نکنم...

چشم پوشی میکنم چون هیچی ارزش ناراحت شدن ندارد....

صبر وتحمل میکنم چون بی نهایت به خداوند امیدوارم...!

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟