پروفایل

@Rez

@Rez      امتیاز: 49

جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟