پروفایل

سیده مهتا شریعت رضوی

سیده مهتا شریعت رضوی      امتیاز: 206

نام: سیده مهتا
نام خانوادگی: شریعت رضوی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mahta.shariatrazavi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: shariat245@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟