پروفایل

احمد خورسند

احمد خورسند      امتیاز: 66036

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
تلفن همراه: 09158238618
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ahmad.khorsand313@mail.um.ac.ir
درباره من

از امام صادق علیه السّلام پرسیدند برنامه زندگی خود را بر چه بنا کرديد؟ فرمودند بر چهار اصل دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد، پس تلاش کردم؛ و دانستم که خدا مرا می‌بیند، پس حیا کردم؛ و دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد، پس آرام شدم؛ و دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟