ورود

پروفایل

ℱѦ✞ℑℳѦ.....ᙓᘐᖺᖲᗩᒪᓰ

ℱѦ✞ℑℳѦ.....ᙓᘐᖺᖲᗩᒪᓰ      امتیاز: 2234

نام: ℱᗩ♈ᙓᗰᗴ
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: fatemeh.eghbaly@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟