پروفایل

سامان سرگزی

سامان سرگزی      امتیاز: 53

نام: سامان
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (.Ph.D)
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: saman.sargazi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: saman.sargazi@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟