ورود

پروفایل

سمیه ورشوی

سمیه ورشوی      امتیاز: 293

نام: سمیه
نام خانوادگی: ورشوی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
مقطع تحصیلی: دکتری

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟