پروفایل

عاطفه عامری

عاطفه عامری      امتیاز: 857

رشته تحصیلی: کشاورزی-باغبانی- میوه کاری (pomology)
مقطع تحصیلی: دکتری
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: at_am840@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: ameriatefe@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟