ورود

پروفایل

اعظم احسانی سرخ ابادی

اعظم احسانی سرخ ابادی      امتیاز: 58

نام: اعظم
نام خانوادگی: احسانی سرخ ابادی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: azam.ehsani65@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: aza_ehsani@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟