پروفایل

-----

-----      امتیاز: 659

جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: بازاریابی بین الملل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟